Håkon Matti Skrede

dirigent

Håkon Matti Skrede er kormester for Bergen Filharmoniske kor og Bergen Nasjonale Opera, samt dirigent for Collegium Musicums kor. Skrede er utdannet fiolinist og sanger med mastergrad i sang fra Griegakademiet. Som korsanger, og senere dirigentstudent ved Drakensberg Boys’ Choir School i Sør-Afrika, bestemte han seg for å videreutvikle sine ferdigheter som kordirigent, og har siden 1998 vært en aktiv deltaker på korfronten både nasjonalt og i Bergen.

Han grunnla Edvard Grieg Kor (tidl. KorVest) i 2002, Bergen Guttekor i 2008, Bergen Pikekor i 2010 og Edvard Grieg Ungdomskor i 2013. I 2016 ble Håkon Matti Skrede Grammy-nominert for innspillingen av Glagolitisk messe av Leoš Janácek, i kategorien «Best Choral Performance», sammen med Bergen Filharmoniske Orkester (dirigent: Edward Gardner) og Kor, Edvard Grieg Kor og Collegium Musicums kor. I 2017 mottok han Bergen kommunes kulturpris.

Foto: H.J. Brun.