Njål Sparbo

sanger

Njål Sparbo (bass-baryton) har studert med Jan Sødal, Aase Nordmo Løvberg, Ingrid Bjoner, Knut Skram og Tor Hommeren i Norge, og med Hans Hotter, Dietrich Fischer-Dieskau, Edith Mathis, Kurt Moll, Oren Brown, Galina Visnjevskaja, Thomas Hemsley, Jorma Hynninen og Susanna Eken i Tyskland, England, Finland og Danmark.

Etter debuten i 1991 har han markert seg som en av Norges mest aktive og allsidige sangere, med et omfattende repertoar av opera, romanser og kirkemusikk. Hans særlige interesse for samtidsmusikk har ført til mange bestillingsverk, tallrike urfremføringer, sceniske oppsetninger og plateinnspillinger. Han har hatt solistengasjementer med alle større kor og orkestre i Norge og har hatt opptredener over hele Europa, i Russland, Japan, Syd-Korea og USA. Han opptrer jevnlig på festivaler, operascener, i radio og fjernsyn og har 30 plateinnspillinger bak seg.

Han er blitt tildelt en rekke stipendier og priser, bl.a. fra Wallenbergs stipendiefond, Klæstads legat, Fegerstens legat, Ingrid Bjoners stipend og Kirsten Flagstads pris. Etter en konsertserie med samtlige sanger av Edvard Grieg, mottok han i 2009 Griegprisen for sitt bidrag til å fornye den musikalske tolkningstradisjonen i Griegs sanger, særlig ved å få frem den dramatiske spennvidden.

I årene 1997-1999 og 2005-2008 mottok han Statens arbeidsstipend, bl.a. for å fordype seg i norsk sangrepertoar. 2009-2014 var han stipendiat på Kunsthøgskolen i Oslo med forskningsprosjektet "Å synge på scenen - med en psykofysisk tilnærming" i Programmet for kunstnerisk utviklingsarbeid, der han arbeidet med tverrfaglige problemstillinger i grenselandet mellom moderne sang- og scenekunst og norsk psykomotorisk kroppsterapeutisk tradisjon. 2014-2015 var han med i forskningsgruppen "Den tenkende musiker - tolkning som medskapende prosess" på Norges Musikkhøgskole, og siden 2017 er han med i forskningsgruppen "(Un-) settling Sites and Styles: Performers in Search of New Expressive Means" ved Universitetet i Bergen (Griegakademiet).

Ved siden av sang og forskning underviser han ulike scenekunstnere i sang og psykofysisk tilstedeværelse, og holder foredrag, mesterklasser og seminarer.

Foto: Elisabeth Wathne.