Sjøforsvarets Musikkorps

korps

200 år i 2018

Sjøforsvarets musikkorps holder til i Bergen og er en sentral aktør i kulturlivet på Vestlandet. Korpset, med sine høyt kvalifiserte, profesjonelle musikere løser nær sagt alle typer oppdrag, i alle sjangre, alle ukedager, alle tenkelige og utenkelige steder og i all slags vær alltid i uniform.

I over to hundre år har Sjøforsvarets musikkorps virket i Bergen by, men allerede i 1566 var det lønnede musikere tilknyttet Bergenhus festning. I 1792 kom det flere musikere fra Danmark for å jobbe som musikere på Bergenhus. Disse ble supplert med musikere fra garnisonskompaniene og det er dette vi regner som opprinnelsen til dagens korps. Vi snakker om en militær kulturinstitusjon med en viss erfaring og kontinuitet. Den kunstneriske kvaliteten har blomstret de siste årene, kanskje spesielt med siste 30. I dag har korpset en enorm allsidighet og en rasjonell driftsform som sammen representerer en kosteffektiv og kraftfull brobygger mellom Forsvaret og det øvrige samfunnet.

I 2008 ble korpset året til Årets utøver av Den norske komponistforening, som i 2010 tildelte denne prisen Peter Szilvay, korpsets tidligere kunstneriske leder og Ingar Bergby, korpsets nåværende kunstneriske leder. I 2016 ble Kulturrådets ærespris tildelt Forsvarets musikk for deres uvurderlige betydning for norsk kulturliv gjennom 200 år.

Foto: Eivind Senneset.