OPUS 18

Romancer og Sange

Dedikert til Nina Grieg

1869

De ni sangene i Romanser og sanger opus 18 samler tekster av fire diktere, seks av dem fra H. C. Andersen, og Christian Richardt, Jørgen Moe og Bjørnstjerne Bjørnson er representert med en hver. Nr. 4 i samlingen, «Efterårsstormen (Richardt) er komponert i Danmark i 1865, noen år før han skrev «Modersorg» (opus 15 nr. 4) til tekst av samme dikter.

Dnm siste sangen i samlingen, «Serenade til Welhaven» med tekst av Bjørnson, ble skrevet i 1868, først i en versjon for mannskor med baryton-solo, deretter ble den føyd til i opus 18 som siste nummer. Mannskorversjon ble uroppført i Christiania 12. november 1868 ved Den Norske Studentersangforening, da studentene arrangerte et hyllingstog i anledning av at Johann Sebastian Welhaven sluttet i sin stilling som professor i filosofi ved Universitetet i Christiania (Det Kongelige Frederiks Universitet). Ved samme anledning urfremførte Studentersangforeningen også mannskorversjonen av «Fedrelandssang», kjent fra Lyriske stykker opus 12. Bjørnson hadde fått opuset i julegave av Grieg, og likte dette stykket så godt at han straks skrev en tekst.

De øvrige sangene i opus 18 ble skrevet i 1869. Samme vår opplevde Nina og Edvard Grieg den store tragedien å miste datteren Alexandra. Under et opphold på Griegfamiliens sommersted på Landås i Bergen fikk hun hjernehinnebetennelse og døde den 21. mai, bare 13 måneder gammel. I et brev til den danske venn Niels Ravnkilde setter han ord på sorgen:

«Men man vet jo intet i denne verden. Det fikk jeg ganske nylig føle hårdt – neppe ankommet hertil på besøk hos mine foreldre, sykner mitt lille barn, får hjernehinnebetennelse og – dør. Mine farsgleder er nu en drøm. De kan tro det er tunge dager jeg har gjennomlevet, tungt er det å se sitt livs håp senkes i jorden, og det hørte tid og ro til å forvinne smerten. Men Gud være lovet, har man noe å leve for, synker man ikke så lett sammen, og kunsten har jo denne kvegende makt som bærer ut over all sorg!»

Grieg møtte sorgen med å komponere, og høsten 1869 hadde han alle sangene til opus 18 ferdig. I slutten av september reiste han og Nina fra Bergen via Kristiania til København, der Romanser og sanger opus 18 ble uroppført av Nina den 3. oktober i Casino, med komponisten selv ved pianoet.

Senere arrangerte Grieg «Hun er så hvid», nr. 2 for piano, og utga den i «Klaverstykker etter egne sanger I» opus 41.

Opus 18 spilles av studenter ved Griegakademiet og Norges Musikkhøgskole.

Forfatter: Monica Jangaard