OPUS 2

Fire sanger

Dedikert til Wibecke Meyer

1863

På konservatoriet i Leipzig fikk Grieg undervisning av flere lærere i både harmonilære og kontrapunkt, og studerte også flittig komposisjoner av andre komponister, som Mozart og Beethoven. Likevel opplevde Grieg selv at han manglet grunnleggende ferdigheter i komposisjonsfaget.

Griegs første samling med sanger, Fire sanger opus 2 ble trolig til i løpet av studietiden, og utgitt sammen med opus 1 i 1863/64. Sangene fikk god omtale i tysk presse, og ble til alt overmål sammenlignet med Schubert. Så Griegs uttalelser om at han hadde fått for dårlig skolering i Leipzig stemmer ikke helt, og er snarere et uttrykk for selvkritikk. Til sammen skulle Grieg for øvrig komme til å skrive opp mot 200 sanger, hvis vi regner med sangene som står utenfor opuslisten.

Som 19-åring var Grieg ferdig med studiene, og kom hjem med et solid vitnemål fra konservatoriet i Leipzig. Fra sin lærer i komposisjon, Carl Reinicke, leser vi at «Jeg bevitner med glede at herr Grieg besitter et høyst betydelig musikalsk talent, særlig for komposisjon. Det ville være meget ønskelig om han kunne gis anledning til å få dette talent utviklet på det fullstendigste i alle retninger.»

Hjemme i Norge presenterte Grieg seg med sin første offentlige konsert i Arbeiderforeningen store sal i Bergen 21. mai 1862. På programmet stod blant annet tre av stykkene fra opus 1, og sangene som ble utgitt som Fire sanger opus 2, med sangerinnen Wibecke Meyer, som han også tilegnet verket. Responsen var inspirerende for den unge komponisten, og to dager etter meldte Bergensposten:

«Den ros som var gått forut for hans ankomst, syntes ikke å være overdreven. Hans komposisjoner var særdeles tiltalende, og som komponist synes herr Grieg å ha en stor fremtid i vente»

Det skulle vise seg at de fikk helt rett.

Forfatter: Monica Jangaard

#NRKGRIEG

Dato 15.6

Starttid 17:52

Villaen Troldhaugen