OPUS 5

Hjertets melodier

Dedikert til Hans Christian Andersen

1865

Våren 1865 gikk Grieg, Nordraak og deres danske kunstnervenner sammen og stiftet musikkselskapet «Euterpe». Fulle av ungdommelig mot tok de navnet fra en tilsvarende forening i Leipzig, og hadde som mål å oppføre nordisk musikk som ellers ikke ville finne veien til de tradisjonelle konsertsalene. Foreningen representerte også et opprør mot den etablerte og konservative Musikforeningen i København. I løpet av et par års tid holdt foreningen en rekke konserter, og ved selve åpningskonserten i februar 1865 ble det fremført en prolog som var forfattet av H. C. Andersen, der han lovpriste den unge og fremadstormende kunstnergenerasjonen:

«…Prologen er det Program vi føre:
At de som elske Musik skulde høre
For billig Betaling ret gode Concerter Af unge Kræfter med unge Hjerter, Musik af de bedste, de store Mestre!..»

Allerede høsten før hadde Grieg benyttet seg av H. C. Andersens dikt til nok en samling med sanger, «Hjertes melodier», fra Andersens diktsyklus med samme navn, utgitt i 1830. Opp under jul ble Nina og Edvard hemmelig forlovet, og «Hjertets melodier» ble gitt til Nina i julegave. I april 1865 ble den utgitt i København med påskriften «Hr. Professor H. C. Andersen med Beundring og Höiagtelse tilegnet». Til sammen skulle Grieg tonesette 16 sanger med tekster av H. C. Andersen.

Nina sang «Hjertets melodier» på hennes og Edvards første konsert i Kristiania høsten 1866.

Samlingen har inntatt en plass blant Grieg ofte fremførte sangopus. Særlig har nr. 3, «Jeg elsker deg» oppnådd enorm popularitet, og den ble i løpet av noen tiår trykt i 60.000 særtrykk av Griegs forlegger Peters.

I dag finnes det over 300 plateinnspillinger av sangen, den første ble gjort i London i 1899 av den danske sangerinnen Otta Brønnum. Første norske innspilling ble gjort av Cally Monrad i 1905. I løpet av de første ti årene kom det hele 50 plateinnspillinger, på ni språk. «Jeg elsker deg» ble også brukt i musikalen «Song of Norway» fra 1944, og i tiåret som fulgte ble den innspilt av blant andre Frank Sinatra og Bing Crosby. Videre kan vi nevne store navn som Kirsten Flagstad og Jussi Bjørling.

Grieg bearbeidet «Jeg elsker deg» og nr. 2 «Du fatter ei bølgernes evige gang» for piano, og har gitt dem plass i henholdsvis «Klaverstykker etter egne sanger» opus 41 og «Klaverstykker etter egne sanger» opus 52.

Forfatter: Monica Jangaard

#NRKGRIEG

Dato 15.6

Starttid 18:35

Troldsalen Troldhaugen