OPUS 60

Dikt av Vilhelm Krag

Dedikert til Johannes Messchaert

1894

Det kom mange sanger fra Griegs hånd vinteren 1893-94, og i samme «renn» som han skrev to samlinger over John Paulsens dikt kom også fem sanger til dikt av Wilhelm Krag.

Sangene ble til under oppholdet i København, der de kom fra Kristiania i midten av oktober. Griegs helse var stabil, men Nina hadde pådratt seg en knelidelse og lå på sykehus i flere uker. På hotell Kongen av Danmark skrev Grieg i mellomtiden den ene sangen etter den andre, og kunne levere til henne. Han hadde installert seg på et eget rom,

«...hvor jeg kan være alene og hvor ingen aner min tilværelse. Jeg har fluks lagt beslag på det og møblert det med et gammelt taffelformet hakkebrett.» - (Brev til Beyer 15. desember).

Diktene til den unge sørlandsdikteren Wilhelm Krag hadde fanget Griegs interesse, og her kunne han vise frem stor melodikk og rik klangkunst. Stemningen i Krags nyromantikk er gjenskapt med artistisk finesse og sans for uttrykket i det enkelte dikt. «Mens jeg venter» har slått godt an blant sangere, og er ofte å høre. I «Det skrek en fugl» har han gjenskapt måkeskrik som han mente å ha hørt i Hardangerfjorden. Og så slutter han med stor stil i «Og jeg vil ha meg en hjertenskjær», nok et glansnummer for sangere.

Alle de fem diktene Grieg valgte ut er hentet fra debutsamlingen «Digte», utgitt i 1891, da Krag var kun 20 år gammel.

Sommeren 1884, et ti-år før Krag-sangene, fikk Grieg besøk av den nederlandske sangeren Johannes Messchaert mens han var på Lofthus. Messchaert kom sammen med landsmannen Julius Röntgen, i anledning en reise de gjorde rundt på Vestlandet. Grieg var meget begeistret for Messchaerts sang, men fikk ikke benyttet ham så mye på sine egne konserter. Grieg beklaget også at han ikke fikk hørt denne flotte barytonen nok, og bestemte seg for å dedikere Krag-sangene til ham:

«Det gleder meg i høyeste grad at De liker sangene. Kunne jeg bare en gang få hørt Dem synge dem! Dessverre husker jeg ikke om jeg har sendt Dem alle de tre heftene. Det finnes nemlig blant de øvrige noen sanger som kanskje ville interessere Dem.» - (Brev til Messchaert 3. desember 1894).

Ved uroppførelsen 20. januar 1894 i Konsertpalæets mindre sal i København ble tre av Krag-sangene fremført av Nina, sammen med en sang fra hver av Paulsen-samlingene. Grieg spilte også sin siste samling med lyriske stykker, opus 57.

Samtidig med utgivelsen i Danmark kom Peters med en tysk utgave. Grieg var nøye på oversettelser av sangene, og her har hadde innvendinger mot forslagene som kom fra oversetteren. Sangene ble trykket med Griegs rettelser.

Foto: Konsertprogram København 1894. Griegsamlingen ved Bergen Offentlige Bibliotek.

Forfatter: Monica Jangaard

#NRKGRIEG

Dato 16.6

Starttid 15:52

Kirsten Flagstad Museum, Hamar