OPUS 70

Fem dikt av Otto Benzon

Dedikert til Niels Juel Simonsen

1900

Opus 70 skulle bli Griegs siste sangopus, og han dedikerte dette til den danske sangeren Niels Juel Simonsen (1846-1906), som han var en stor beundrer av. Simonsen hadde ofte Griegs sanger på sitt repertoar, og det var han som uroppførte begge samlingene med Benzon-sanger i København den 23. mars 1901, med Grieg som akkompagnatør.

Etter uroppførelsen var ikke pressen helt på deres side:

«Jeg tenker at du som jeg har fått en god morgenlatter til kaffen ved å lese den såkalte kritikk over gårsaftenen (……) Faktum er, at du sang fortrinnlig, og ethvert annet sted enn København med sin smått skårne kritikk og sin snevre kunstoppfattelse, ville pressens dom om deg vært enstemmig. Det er synd i deg, at kritikernes mangel på forståelse av meg og min utvikling skal gå utover deg. Desto større takk skylder jeg deg, fordi du gikk i ilden for disse sanger, som heldigvis verken er beregnet på godtkjøpspresse eller ditto publikum.» - (Brev til Niels Juel Simonsen, 24. mars 1901).

Selv regnet Grieg «Eros», «Jeg lever et liv i lengsel» og «Diktervise» som sine betydeligste Benzon-sanger.

Nina og Edvard Grieg ble i København til april 1900, så gikk ferden til Kristiania og til Troldhaugen fra mai, før han fra oktober kom til det nye Voksenkollen sanatorium. Helsen var dårlig og ekteparet ble der i hele tre måneder før de over nyttår returnerte til København.

Da Grieg satte sluttstrek for sangene med opus 70 hadde han i en periode på 40 år skrevet til sammen 120 romanser som ble tildelt opusnummer. Ved siden av disse finnes det et stort antall sanger uten opusnummer. Sangproduksjonen ble altså et betydelig kunstnerisk prosjekt, og i opplysningene han sender Henry Finck i 1899 til boken Songs ans Songwriters, lar vi Grieg selv avslutte:

«Når jeg skriver sanger, er det meg ikke om å gjøre å lage musikk, men i første rekke å la dikterens hemmeligste intensjoner få komme til uttrykk. Å la diktet tre frem, ja potensert, det skulle være min oppgave. Blir denne oppgaven løst, da er også musikken vellykket.

Forfatter: Monica Jangaard

#NRKGRIEG

Dato 16.6

Starttid 20:02

Villaen Troldhaugen