Einar Steen-Nøkleberg

pianist

1 1993 og 1994 spilte Einar Steen-Nøkleberg samlede klaververk av Grieg som 6 programmer i Bergen, Trondheim, Oslo, Berlin, Tokyo, London og New York. Etter det fikk han tildelt Griegprisen. Slåttene op 72 har han framført jevnlig i over 40 år.